vtn servis, diamantove nastroje
| | | | | | |
  VTN Servis » diamantové brusné kotouče
 

Diamantové brusné kotouče

 

Diamantové brusné kotouče

 
Úvod
1A1
14U1
6A2
9A3
12A2 - 45°
11V9 - 70°
12V9 - 45°
12C9
6A2 - S
12V5 - 45°
12A2 - 20°
4A2
12R4
4ET9
12V5 - 20°
12D9
14EE1X
1FF1X
1A1W
1A1R
Diamantové brousící kotouče jsou převážně určeny k broušení slinutých karbidů (SK), keramiky, skla, kamene a obdobných materiálů.

Diamantové kotouče nejsou vhodné broušení ocelí a měkkých houževnatých materiálů (dochází k zanášení brusné vrstvy a k ztrátě brousících vlastností kotouče).

Efektivnost využití diamantových kotoučů ve značné míře závisí na jejich správném výběru a způsobu použití.

Diamantové kotouče jsou dodávány s pryskyřičnými a kovovými vazbami (pojivy).

Kotouče s pryskyřičnými vazbami se používají k polohrubovacímu a dokončovacímu broušení s chlazením i bez chlazení.

Kotouče s kovovými vazbami se především používají pro hrubovací broušení a všude tam, kde je požadovaná vysoká stálost tvaru diamantové vrstvy. Tyto kotouče je nutno chladit nemastnou kapalinou (např. 1,5 - 2% roztokem diolu ve vodě).

Stav stroje

Všechny typy diamantových kotoučů je nutné používat na tuhých strojích, bez vibrací s uložením vřetena zaručujícím minimální chvění při broušení. Při nedodržení těchto předpokladů dochází k snížení trvanlivosti brusného kotouče, tím se zhoršuje drsnost opracovaného povrchu a snižuje se brousící výkon.

Upínání brusného kotouče

Radiální a axiální házivost diamantových kotoučů by neměla přesáhnout hodnotu 0,02mm. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby každý kotouč měl vlastní upínací trn nebo přírubu a nebyl po celou dobu životnosti z těchto upínacích přípravků snímán.

Řezné podmínky pro opracování SK

Druh broušení Vazba kotouče Řezná rychlost Rychlost otáčení obrobku Podélný posuv Příčný posuv Přísuv
m/s m/min m/min mm/průchod mm
Ostření nástrojů pryskyřičná
kovová
20 - 25
15 - 20
1 - 1,5
1 - 1,5
0,01 - 0,03
0,02 - 0,05
Rovinné broušení pryskyřičná
kovová
25 - 30
15 - 25
4 - 5
1 - 3
0,5 - 1
0,5 - 1
0,01 - 0,03
0,02 - 0,05
Vnitřní broušení pryskyřičná
kovová
10 - 25
10 - 20
20 - 30
20 - 30
0,005 - 0,01
0,01 - 0,02
Broušení na kulato pryskyřičná
kovová
25 - 30
20 - 30
0,005 - 0,02
0,01 - 0,03

Hloubkové broušení

Při tomto způsobu broušení se používají převážně speciální kovové vazby a vždy se používá chlazení. Řezná rychlost se pohybuje v rozmezí 15 - 20 m/s; podélný posuv v rozmezí 0,1 - 0,3 m/min a přísuv 0,1 - 1,5 mm.

Použití chladicí kapaliny ve všech případech zvyšuje výkon diamantových kotoučů.

Zrnitost diamantového prachu v brousících kotoučích
- obdržená drsnost opracovaného povrchu
Zrnitost

µm
Použití Orientační drsnost
povrchu Ra

µm
200/160 hrubovací broušení 1,2
160/125 hrubovací broušení 1
125/100 polohrubovací broušení 0,8
100/80 univerzální broušení 0,5
80/63 běžné dokončovací broušení 0,4
63/50 dokončovací broušení 0,3
50/40 jemné dokončovací broušení 0,2
40/28
28/20
běžné lapování 0,1
20/14
14/10
jemné lapování 0,08
10/7
7/5
leštění 0,05
5/3
3/2
jemné leštění 0,03
2/1
1/0
velmi jemné leštění -
- pouze jako pasta
0,015

Poznámka

Pro řezací kotouče na hrubé řezání skla a keramiky lze použít zrnitost až do velikosti 400/315 µm.

Koncentrace

Koncentrace brusiva vyjadřuje váhový obsah brusiva (diamantového prachu) v 1cm3 brousící vrstvy (crt/cm3). Jako základ byla stanovena koncentrace 100, kde 1cm3 brousící vrstvy obsahuje 0,88g (4,4crt) brusiva a zaujímá tedy 25% objemu brousící vrstvy. Pro některé operace lze použít koncentraci 25, 50, 75, 125 a 150. Nejčastěji používaná koncentrace diamantu v brousící vrstvě je "100 "

Poznámka

1 karat (crt) = 0,2 gramu

Vazby (pojiva) brousicích kotoučů

Vazba zásadním způsobem ovlivňuje výkon broušení, životnost kotouče, tvarovou stálost, samoostřicí vlastnosti atp. Pro volbu vazby je kromě broušeného materiálu a druhu brusiva nutné určit také druh operace a způsob broušení.

Hlavní oblasti použití vazeb diamantových nástrojů

Označení vazby Tvar nástroje Oblast použití
Pryskyřičné vazby
V48 všechny tvary polohrubovací broušení s chlazením i bez chlazení
V2 - 01 všechny tvary univerzální broušení s chlazením i bez chlazení
V1 - 11P všechny tvary polohrubovací broušení s chlazením
V1 - 13 všechny tvary univerzální broušení s chlazením i bez chlazení, pro brusky s ručním ovládáním
Kovové vazby
M2 - 01 všechny tvary broušení SK s chlazením
broušení a řezání keramiky s chlazením
M2 - 02 1A1R řezání skla, keramiky a SK s chlazením
M1 - 05 12A2 - 45° ; 6A2 hrubovací a hloubkové broušení SK s ocelovým držákem a chlazením přísuv do 1,5mm
M1 - 10 1A1 ; 12A2 - 45°
1FF1X
broušení SK s ocelovým držákem a chlazením
M1 - 01 6A2 ; 1A1 broušení SK
elektrolytické broušení SK s ocelovým držákem
M2 - 09 všechny tvary hrubovací broušení SK a keramiky s chlazením

Čištění - oživování brusného kotouče

Každý diamantový kotouč při správném používání by měl pracovat v procesu samoostření. Jestli - že z jakéhokoliv důvodu dojde k zanesení brousící vrstvy kotouče a tím ke ztrátě brousících vlastností, je nutné, provést "oživení " brousící vrstvy.

A) U kotoučů s pryskyřičnou vazbou se provede v pracovní poloze za normálních otáček např. mokrým úlomkem bílého korundového kotouče zrnitosti 80 - 60 tvrdosti "K", t.j. několikerým "zapíchnutím" tohoto úlomku do diamantové vrstvy.

B) U kotoučů s kovovou vazbou je postup stejný, pouze s tím rozdílem, že pro "oživení " je vhodnější úlomek kotouče z karbidu křemíku.

Příklad označení kotouče

1. tvar kotouče
2. rozměry
3. zrnitost
4. vazba
5. koncentrace

Objednávka musí obsahovat následující údaje:
- počet kusů
- tvar
- rozměry
- zrnitost
- vazbu
- koncentraci

Pokud se vyskytne potřeba brousících kotoučů, které nejsou v tomto katalogu uvedeny, musí být objednávka projednána individuálně.

Jestli - že si nejste jisti při specifikaci diamantového kotouče, obraťte se na VTN - Servis s.r.o.

Technicko - poradenskou službu obdržíte zdarma.
 

  odkazy | mapa stránek  
 

credits

copyrights

Obsah stránek je chráněn autorským zákonem. Kopírování a další šíření obsahu v jakékoli podobě, bez písemného souhlasu autorů je nezákonné.